Home

Profil

Artikli

Korrispondenza

Traduzzjonijiet

Pubblikazzjonijiet

Attivitajiet Kulturali

Attivitajiet Ohra

KPSBM

Opinjoni

Djarju

Ritratti

Media

Ordnijiet

Links

Kuntatt

 

 

 

 

 

STATISTIKA TAS-SIT ELETTRONIKU WWW.LORNAVASSALLO.COM

STATISTICS FOR WEBSITE WWW.LORNAVASSALLO.COM

DAN IS-SIT GIE MNIEDI FL-20 T’APRIL 2006

THIS WEBSITE WAS LAUNCHED ON 20TH APRIL 2006

Statistika minn April 2006 sa l-ahhar ta’ Lulju 2006 m’hijiex dokumentata

Statistics from April 2006 until the end of July 2006 is not documented

Sena

Year

 

Xahar

Month

Numru ta’ Zjarat

Number of Visits

 

Numru ta’ Vizitaturi Differenti

Number of Different Visitors

 

Vizitaturi li damu aktar minn siegha fuq is-sit

Visitors who spent one hour plus on website

Vizitaturi li fittxew “lornavassallo”

Visitors looking for “lornavassallo”

Vizitaturi li nizzlu s-sit mal-lista ta’ favoriti

Taghhom

Visitors that added the site to their list for favourites

2006

 

Awwissu

August

118

42

6

53.8%

7.1%

 

 

Settembru

September

161

91

3

20%

42.8%

 

 

Ottubru

October

257

170

5

22.2%

118.2%

 

 

Novembru

November

316

235

4

34.7%

27.6%

 

 

Dicembru

December

250

191

6

32%

51.3%

2007

 

Jannar

January

252

302

3

17.8%

64.2%

 

 

Frar

February

209

179

1

20.8%

37.9%

 

 

Marzu

March

281

223

1

25.7%

99.5%

 

 

April

April

417

352

1

19.8%

265.3%

 

 

Mejju

May

402

341

0

20.7%

74.4%

 

Gunju

June

387 311 0 39% 23.1%

 

 

Lulju

July

375 293 1 43% 77.8%