Home

Profil

Artikli

Korrispondenza

Traduzzjonijiet

Pubblikazzjonijiet

Attivitajiet Kulturali

Attivitajiet Ohra

KPSBM

Opinjoni

Djarju

Ritratti

Media

Ordnijiet

Links

Kuntatt

 

 

PARTECIPAZZJONI FIT-TLUGH MILL-GDID TAR-ROCK OPERA 'GENSNA'

Nhar is-27, 28, 29 U 30 ta' Marzu 2009.  Ghal aktar dettalji mur fis-sezzjoni ta' Attivitajiet Kulturali

 

PARTECIPAZZJONI FIL-PROGRAMM TA' DISKUSSJONI L-HADD FIL-GHODU SUPER ONE RADIO

Lorna Vassallo ser tigi ntervistata minn Silvio Debono fuq dan l-istazzjoni wara mid-9am sa l-10.30am nhar il-Hadd 21 ta' Ottubru 2007 flimkien ma' mistiedna ohra.

 

INTERVISTI MAL-PRESIDENT TAL-PARTIT STEFAN ZRINZO AZZOPARDI

SUPER ONE RADIO

Lorna Vassallo ser tigi ntervistata minn Stefan Zrinzo Azzopardi mill-5pm sal-5.45pm nhar it-Tnejn 16 ta' Lulju 2007 flimkien ma' mistiedna ohra.

 

APPUNTAMENTI MA' LORNA VASSALLO

INTERVISTI DWAR "IL-PROGRAMM TELEVIZIV"

KULTURAMA (RTK)

Lorna Vassallo mistiedna fuq Kulturama li jixxandar il-Hamis 2 ta' Novembru 12.15pm u r-ripetizzjoni il-Gimgha 3 ta' Novembru 23.15pm

(SUPER ONE RADIO)

Ghadd ta' intervisti dwar "Il-Programm Televiziv" fuq Super One Radio:

It-Tlieta 24 ta' Ottubru f'11.15pm waqt il-programm Ghalik Super One ma' Josette Grech Hamilton

Il-Hamis 26 ta' Ottubru fl-10.15am waqt il-programm Start  ma' Alfred Zammit

Il-Gimgha 27 ta' Ottubru fis-2.15pm waqt il-programm Fl-Antiporta ma' Angela Coleiro

It-Tnejn 30 ta' Ottubru fis-2.15pm waqt il-Programm Separju ma' Roderick Azzopardi

Il-Hamis 2 ta' Novembru fis-7.15pm waqt il-programm Ilwien ma' Joe u Veronica Farrugia

KUMMENTARJU AHBARIJIET (RTK)

Lorna Vassallo ser taghmel il-kummentarju ma' l-Ahbarijiet ta' l-RTK mit-23 t'Ottubru 2006 sas-27 t'Ottubru 2006.

MEANDER (TVM)

F'"Meander" (TVM) din il-gimgha - Intervista ma' Tony Ellul (direttur) dwar il-Kummiedja "Il-Programm Televiziv" li ser tittella' fit-Teatru Tal-Kwartieri Generali tal-Partit Laburista l-Hamrun fl-4 ta' Novembru 2006.

KALAMITA WEEKEND (SUPER ONE TV)

Is-Sibt 21 t'Ottubru 2006 Lorna Vassallo ser tkun mistiedna bhala parti minn panel ta' diskussjonijiet dwar artikolisti u kittieba Maltin fuq il-programm popolari "Kalamita Weekend" fuq Super 1 TV bejn l-1.30pm sa l-4.30pm.

KELMTEJN MAL-KANDIDATI (SUPER ONE RADIO)

IL-Gimgha 20 t'Ottubru 2006 Lorna Vassallo ser tkun mistiedna waqt il-programm ta' diskussjoni li ser jiffoka fuq l-effetti tal-Bagit ghas-sena 2007.  Il-programm ghandu prezentazzjoni ta' Daniel Genovese u jibda fl-10 ta' fil-ghaxija.