Home

Profil

Artikli

Korrispondenza

Traduzzjonijiet

Pubblikazzjonijiet

Attivitajiet Kulturali

Attivitajiet Ohra

KPSBM

Opinjoni

Djarju

Ritratti

Media

Ordnijiet

Links

Kuntatt

 

Din is-sezzjoni tinkludi attivitajiet organizzati minn Lorna Vassallo fuq is-seba' u t-tnax-il distrett kif ukoll attivitajiet organizzati mill-Kumitati Lokali jew Distrettwali kif ukoll minn ghaqdiet ohra fid-Distett. Ghalhekk Kumitati u Ghaqdiet huma imhegga biex jghaddu informazzjoni dwar l-attivitajiet taghhom halli jidhru hawnhekk.

 

 

____________________________________________________________________________________________

Minn zmien ghal zmien Lorna Vassallo tiehu sehem f'attivitajiet jew elezzjonijiet Interni tal-Partit. Sabiex tkun taf x'inhuma l-attivitajiet li Lorna tkun qed tiehu sehem jew hadet sehem fihom idhol hawn ghal aktar dettalji.

"Lorna Vassallo tirringrazzja lil dawk kollha li appoggjawha fl-elezzjoni ta' l-Ezekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista li saret 2 ta' Frar 2007, fejn hija gabet 288 vot. Grazzi mill-qalb."