Home

Profil

Artikli

Korrispondenza

Traduzzjonijiet

Pubblikazzjonijiet

Attivitajiet Kulturali

Attivitajiet Ohra

KPSBM

Opinjoni

Kampanja Bieb Bieb

Djarju

Ritratti

Media

Ordnijiet

Links

Kuntatt

 

 

Lorna Vassallo ser tippartecipa bhala kantanta fil-kor ta' 'Gensna in Concert' li ser tittella' fic-Centru tal-Konferenzi f'Dar il-Mediterran nhar is-27, 28, 29 u 30 ta' Marzu 2009.  Ghal aktar informazzjoni ikklikkjaw hawn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritratti waq r-rehearsals ta "Il-Programm Televiziv"

[photogallery/photo00003902/real.htm]

 

"Il-Programm Televiziv" ta' Michel Vinaver (Actes Sud [France]). Maqlub ghall-Malti minn Lorna Vassallo, Hajr lil Richard Spiteri

Artiklu Nru.1 (English)

Artiklu Nru.2 (Malti)

Michel Vinaver Xogholijiet ta Michel Vinaver Kitbiet ta Michel Vinaver

KONKORSI LETTERARJI U ARTISTICI "FIS-SATRA L-FAQAR JGHIX" 2006

Lorna Vassallo flimkien mal-Partit Laburista ghal darb’ohra qed tnehdi erba’ konkorsi li ghal din is-sena ghandhom it-tema “Fis-Satra l-Faqar Jghix”.  Il-konkorsi huma tal-fotografija, ta’ l-arti, tal-kitba / novella u tal-poezija.  Hemm katergoriji ghall-kbar u ghaz-zghar f’kull konkors.  Hemm ukoll premjijiet ghal novelli u poeziji bl-Ingliz fil-kategorija ta’ l-adulti. Persuni jridu jipprovdu nom-de-plume ghal kull xoghol u jistghu jaghzlu persuna ohra sabiex tirrapprezentawhom.

Aqra Aktar>>

ARTISTIC AND LITERARY COMPETITIONS 2006

For the third consecutive year Lorna Vassallo with the collaboration of Malta Labour Party is organizing four literary and artistic competitions all of which will have the theme "Hidden Poverty Lives". The two artistic competitions are the Art and the Photography competitions, whilst the literary competitions are the Short Story/Essay and Poetry competitions. Participants are left fully free as to what style they choose. Attractive prizes are to be won.

Read More>>

REGOLAMENTI KONKORS TAL-KITBA

Tista' tnizzel kopja tar-Regolamenti tal-Konkors tal-Kitba bil-Malti min hawnhekk.

Regolamenti

REGOLAMENTI KONKORS TAL-ARTI U FOTOGRAFIJA

Tista' tnizzel kopja tar-Regolamenti tal-Konkors tal-Arti u Fotografija bil-Malti min hawnhekk.

Regolamenti

FORMOLA TA’ PARTECIPAZZJONI FIL-KONKORSI

Tista' tnizzel Formula ta' Partecipazzjoni ta' diversi Konkorsi li jigu organizzati min Lorna Vassallo. Aktar Dettalji qeghdin imnizzlin fl-istess Formula.

Formola

POSTER "Il-HANUT TA' L-ARGENTIER" (2005)

Biex tara l-Poster Ufficjali li intuza fil-promozzjoni tad-dramm "Il-Hanut ta' L-Argentier"

Poster

POPE JOHN PAUL II’s PLAY TO BE STAGED IN OCTOBER (2005)

Next Sunday,16th October 2005 at 6.30pm re, Hamrun. This year too, a public figure’s literary side will be explored following last year’s success after a staging of Alfred Sant’s play “It-Tfal ta’ Nikol Grixti” by the same producer.

Although this might still be unknown to some, Karol Wojtyla was one of the founders of “The Rhapsodiac Theatre” – a secret theatre born amid an active policy towards the annihilation of Polish culture by the Nazi regime.

Read More>>

DRAMM TAL-PAPA GWANNI PAWLU II (2005)

Nhar il-Hadd 16 t’Ottubru 2005 ser jittella’ gewwa t-Teatru tal-Kwartieri Generali tal-Partit Laburista dramm tal-Papa Gwanni Pawlu II bl-isem “Il-Hanut ta’ l-Argentier”.   

Meta Wojtyla kien zghazugh, il-Polonja kienet tinsab taht l-okkupazzjoni Nazista. Din l-okkupazzjoni kienet qed tfittex li teqred il-kultura tal-Polonja biex minflokha timponi l-process ta’ {ermanizzazzjoni fuq dawk li kien “ jixriqilhom ” u “ annihilazzjoni “ fuq il-bqija. Flimkien ma’ ohrajn , Wojtyla waqaf it-Teatru Rapsodijaku li kien ixerred il-kultura Pollakka permezz tat-teatru bil-mohbi tan-Nazisti.

Aqra Aktar>>

POSTER "NIKOL GRIXTI" (2004)

Biex tara l-Poster Ufficjali li intuza fil-promozzjoni tad-dramm "Nikol Grixti"

Poster

 

FREEDOM AND THEN WHAT? (2004)

We took liberties with freedom and watched the rehearsals for Alfred Sant's last and never staged play

Freedom is a very specific nothing. It's also nothing very specific, a word that hermeneutically launched a thousand definitions but not one single meaning. Rather, it flocks together with other abstract ideas like movement and speech. It hides behind the Iron and Bamboo curtains and has lunch with the press and philosophy, with the latter attempting to define this particular abstraction using other abstractions: Heidegger using freedom as the language of purpose; Sartre spending a lifetime trying to configure freedom in the light of action, only to see Camus fell all with one single sentence - freedom is only an idea.

Read More>>